PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

20. Uhajanje plina, Štanjel

01. 06. 2019 ob 19:06 uri

ReCO Postojna nas je obvestil, da pri šoli v Štanjelu uhaja plin. Ob prihodu na lokacijo smo ugotovili, da pušča plin iz plinohrama. Uhajanje plina smo ustavili z zaprtjem ventila, obvestili prebivalce okoliških hiš o nevarnosti in opravili meritve v okolici plinohrama. Ko smo se prepričali, da plin ne uhaja več smo z intervencijo zaključili. Obveščen je bil tudi hišnik šole in vzdrževalna služba, ki bo napako na plinohramu sanirala. Na intervenciji je sodelovalo 10 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma, trije poklicni gasilci ZGRS Sežana z enim vozilom in hišnik šole. V gasilskem domu so bili v pripravljenosti še trije gasilci.