PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

30. Poplave meteorne vode, Štanjel

11. 08. 2020 ob 15:59 uri

ReCO Postojna nas je obvestil, da v vasi Štanjel meteorna voda poplavlja stanovanjsko hišo. Na lokaciji smo ugotovili, da se voda nabira na dvorišču in tako vdira v hišo. S protipoplavnimi vrečami smo preprečili poplavljanje hiše in z muljno črpalko prečrpali vodo iz dvorišča. V hiši sta bili poplavljeni kuhinja in kopalnica.
Zaradi močnih padavin, ki so zajele vasi Štanjel in Kobdilj smo imeli gasilci več intervencij v razmaku nekaj minut. Skupno je na intervencijah sodelovalo 26 gasilcev PGD Komen s 6 vozili, dva poklicna gasilca ZGRS Sežana z enim vozilom in dežurni delavec elektro podjetja. Prizorišče sta si ogledala tudi poveljnik OŠ CZ Komen in župan Občine Komen g. Erik Modic.