PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

36. Požar v naravi, Pri Komnu

06. 08. 2017 ob 11:55 uri

ReCO Postojna nas je obvestil o požaru v naravi na cesti Komen – Branik. Gasilci smo že med vožnjo v gasilski dom ugotovili, da gre za večji požar.

Poveljnik PGD Komen, ki je prvi vodil intervencijo je vse gasilce in vozila usmeril v zaselek Jablanec, saj se mu je požar že nevarno bližal. Prioriteta gasilcev v zaselku Jablanec je bila zaščita življenj in premoženja prebivalcev.

Ob tem so bile s strani PGD Komen in poklicne gasilske enote ZGRS Sežana aktivirane dodatne gasilske enote iz Kraške gasilske zveze in drugih gasilskih zvez iz Obalno kraške regije, ter Severno primorske regije.

Požar je zajel večje razsežnosti, zato je vodenje intervencije prevzel štab, ki se je vzpostavil ob cesti Komen – Branik.

Na intervenciji je prvi dan iz našega društva sodelovalo 51 gasilcev s 6 vozili, drugi dan pa 11 gasilcev z dvema voziloma, poleg tega pa še gasilske enote iz Obalno kraške regije in Severno primorske regije, 2 helikopterja in letalo SV, CZ Občine Komen, policija. Požarišče si je ogledal tudi župan Občine Komen. Po prvi oceni je pogorelo 118ha površine.

Podrobnejša analiza bo predstavljena na naši spletni strani pod – večje intervencije intervencije.

OB TEJ PRILOŽNOSTI SE GASILCI PGD KOMEN IZREKAMO ZAHVALO GASILCEM IN GASILKAM, KI STE POMAGALI PRI GAŠENJU POŽARA TER VSEM DRUGIM, KI STE KAKORKOLI PRIPOMOGLI K GAŠENJU POŽARA, NAJ SI BO TO Z OKREPČILI ZA GASILCE ALI ČEM DRUGIM!

HVALA VAM!

“NA POMOČ!”