PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

59. Požar v objektih, Kobdilj

07. 12. 2020 ob 20:13 uri

ReCO Postojna nas je obvestil, da se močno kadi iz peči za centralno kurjavo. Na lokaciji smo ugotovili, da se je peč pregrela zaradi izklopljenih črpalk, ki so bile ugasnjene zaradi izpada električne energije. Peč smo izpraznili in nadzorovali dokler se ni ohladila. Škode ni bilo. Na intervenciji je sodelovalo 15 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma in trije poklicni gasilci ZGRS Sežana z enim vozilom. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še 5 gasilcev.