PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

81. Požar v naravi, Volčji Grad

21. 09. 2022 ob 15:07 uri

ReCO Postojna nas je obvestil, da je opažen dim pri naselju Volčji Grad. Na lokaciji smo ugotovili, da gre za nadzorovano neprijavljeno kurjenje ter, da naše posredovanje ni potrebno. Lastnika smo opozorili, da je potrebno vsako kurjenje v naravi prijavit v ReCO. Na intervenciji so sodelovali 4 gasilci iz PGD Komen z enim vozilom ter 2 gasilca z enim vozilom iz ZGRS Sežana, katera sta med potjo obrnila ker posredovanje ni bilo potrebno. Štirje gasilci so bili v pripravljenosti v gasilskem domu.