PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

92. Odstranjevanje sršenov, Hruševica

22. 10. 2022 ob 19:46 uri

Občan iz vasi Hruševica nas je obvestil, da se na pokopališču nahajajo sršeni in ogrožajo ljudi v okolici. Na lokaciji smo ugotovili, da se gnezdi nahajata v deblu drevesa na pokopališču. Gnezdi smo varno odstranili iz debla drevesa. Na intervenciji so sodelovali 3 gasilci PGD Komen z enim vozilom.