PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

7. – 18. Dežuranje PGD KOMEN zaradi vetroloma

06. 02. 2015 ob 01:50 uri

Zaradi izrednih vremenskih razmer in preobremenjenosti cestnih služb se ob 1.50uri zjutraj vzpostavi dežurna ekipa 7 gasilcev v PGD Komen, ki jih ReCO Postojna neposredno obvešča.

V primeru povečanega obsega posredovanj se aktivira celotno operativno enoto PGD Komen. Dežurna ekipa je v noči posredovala:

• 1:59 drevo nevarno nagnjeno nad cesto, Ivanji Grad – Gorjansko, posredovalo 5 gasilcev z enim vozilom
• 2:42 več dreves podrtih na cesti proti OŠ Komen, v vasi Komen, posredovalo 5 gasilcev z enim vozilom
• 3:46 več podrtih dreves pri stari šoli v vasi Sveto, posredovali 4 gasilci z enim vozilom
• 6:10 drevo nagnjeno nad cesto na cesto Komen – Krajna vas, posredovalo 7 gasilcev z enim vozilom
• 6:40 več vej močno ovira promet na cesti Kobdilj – Večkoti, posredovali štirje gasilci z enim vozilom
• 6:40 več velikih podrtih dreves popolnoma zaprlo cesto Komen – Volčji Grad, zaradi povečanega obsega del je aktivirana celotna operativna enota PGD Komen.
• 6:50 več podrtih dreves na cesti Volčji Grad – Kregoljišče, posredovali štirje gasilci PGD Komen z enim vozilom

Ob 8.00 uri zjutraj se nočna dežurna ekipa zamenja z novo ekipo gasilcev, ki dežurajo v dopoldanskih urah.

V dopoldanskih urah so gasilci posredovali:

• 8: 50 podrta drevesa na cesti Komen – Tomačevica, posredovalo 7 gasilcev z enim vozilom
• 10:23 podrta drevesa na cesti Komen – Volčji Grad, posredovalo 7 gasilcev z enim vozilom
• 10: 52 podrta drevesa na cesti Lukovec – Štanjel, posredovalo 7 gasilcev z enim vozilom
• 11:10 drevesa podrla drog elektro omrežja v Coljavi, po ogledu obvestili delavce Elektro Primorska, posredovalo 7 gasilcev z enim vozilom
• 12:20 podrta drevesa na cesti Sveto – Lipa, posredovalo 7 gasilcev z enim vozilom

Ob 14:30 so se vremenske razmere umirile, zato je poveljnik PGD Komen razpustil dežurstvo v PGD Komen.