PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

3. Dimniški požar, Majerji

11. 02. 2008 ob 18:18 uri

ReCO Postojna nas je ob 18:18 uri obvestil o dimniškem požaru. Iz dimnika je uhajalo zelo veliko dima in isker. Dimnik smo očistili. Pri tem nismo uporabljali gasilnih sredstev. Na kraj smo zahtevali dimnikarja, ki je tudi prišel. Intervencijo smo zaključili ob 19:40 uri. Na njej je sodelovalo 6 gasilcev z enim vozilom.