PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

13. Dimniški požar, Sveto

03. 03. 2012 ob 10:50 uri

Po prihodu na lokacijo smo se odločili za gašenje dimnika s prahom in pregled sten s termo kamero. Obvestili smo dimnikarja, ki je opravil pregled dimnika. Na intervenciji je sodelovalo 7 gasilcev PGD Komen s enim vozilom, 12 gasilcev je bilo v pripravljenosti v gasilskem domu.