PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

59. Grožnja meteornih voda, Brje

14. 10. 2015 ob 16:24 uri

Vodstvo Občine Komen nas je obvestilo o zamašenem jašku v vasi Brje. Zaradi hudega naliva je meteorna voda ostajala na cestišču, ki je ogrožala promet in bližnjo hišo. Na lokaciji smo odmašili jašek in ga očistili. Na intervenciji je sodelovalo 5 gasilcev PGD Komen z enim vozilom.