PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

15. Grožnja meteornih voda, Čehovini; Dolanci

12. 06. 2016 ob 18:46 uri

ReCO Postojna nas je obvestil, da meteorna voda zaliva stanovanjsko hišo v vasi Čehovini. Na lokaciji smo izčrpali vodo iz kletnih prostorov hiše in nudili pomoč pri sanaciji.
V tem času je na lokacijo prišel poveljnik CZ Komen, ki nas je obvestil, da je v vasi Dolanci meteorna voda zalila več objektov in cestišče. Na lokaciji smo skupaj s poveljnikom CZ Komen in policijo opravili ogled. Ugotovili smo, da je meteorna voda pomešana z blatom zalila tri objekte in cesto, ki vodi v vas. Iz objektov smo izčrpali vodo, odstranili blato in jih dodatno zaščitili s protipoplavnimi vrečami. Na lokacijo je bil napoten tudi gradbeni stroj, ki je pomagal pri odstranjevanju večje količine blata s cestišča in kopanju odvodnih jarkov za preusmeritev meteornih voda. Na intervenciji je bil prisoten tudi podžupan Občine Komen. Na intervenciji je skupno sodelovalo 29 gasilcev PGD Komen s štirimi vozili, policija, poveljnik CZ Komen, dežurni delavec vodovodnega podjetja in delavec z gradbenim strojem. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še šest gasilcev.