PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

27. Odstranjevanje sršenjega gnezda, Hruševica

21. 08. 2009 ob 20:10 uri

Občan nas je obvestil, da ima doma v lopi sršene. Gnezdo smo odstranili. Sodelovalo je 5 gasilcev z enim vozilom.