PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

50. Odstranjevanje sršenov, Komen; Tomačevica

26. 08. 2015 ob 20:23 uri

Občanka nas je obvestila, da ima v dimniku sršene. Na lokaciji smo gnezdo v dimniku odstranili, dimnik očistili. Na prošnjo lastnice smo na odprtine dimnika, ki sicer ni v uporabi namestili mrežo. Med intervencijo nas je občan iz vasi Tomačevice obvestil, da ima tudi sam sršene. Na lokaciji smo ugotovili, da se sršeni nahajajo v dimniku, ki ga ne uporabljajo. Gnezdo smo odstranili in dimnik očistili. Na intervenciji je sodelovalo pet gasilcev z enim vozilom.