PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

51. Odstranjevanje sršenov, MP Gorjansko; Klanec

02. 09. 2015 ob 20:08 uri

Delavec elektro podjetja nas je obvestil, da so se v elektro omarici transformatorske postaje pri Mejnemu prehodu Gorjansko naselili sršeni. Na lokaciji je delavec elektro podjetja najprej odklopil elektriko, da smo lahko s CO2 gasilnim aparatom onesposobili sršene v omarici in gnezdo odstranili.
Na isti dan smo bili obveščeni s strani občana, da so se mu v deblu drevesa na dvorišču naselile ose. Na lokaciji smo osje gnezdo odstranili.
Na intervenciji je sodelovalo pet gasilcev PGD Komen z enim vozilom in delavec elektro podjetja.