PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

33. Odstranjevanje sršenov, Rubije

21. 09. 2009 ob 19:17 uri

Občan iz Rubij št. 6 je poklical poveljnika PGD Komen, da imajo v skednju veliko sršenje gnezdo. Po ogledu smo ugotovili da je pod streho skednja gnezdo v velikosti 100/50 cm.Gnezdo smo odstranili. Sodelovalo so 4 gasilci z enim vozilom.