PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

7. Pomoč na poplavah, Planina

27. 02. 2014 ob 06:19 uri

Na intervenciji je bila glavna naloga naših gasilcev skrb za nemoteno delovanje črpalk. Na intervenciji so sodelovali trije gasilci PGD Komen z enim vozilom.