PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

8. Pomoč na poplavah, Planina

01. 03. 2014 ob 06:00 uri

Naše društvo je bilo za ta dan zaprošeno za oskrbo s pitno vodo v vasi Laze, ki je prizadeta zaradi poplav. Naloga je bila polnjenje cisterne Slovenske vojske, ki je oskrbovala vodovod z pitno vodo. Naša cisterna se je polnila v Logatcu, v celem dnevu smo dostavili 60,000l vode. Na intervenciji je sodeloval en gasilec PGD Komen s cisterno GCGP -3.