PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

54. Pomoč pri poplavah, Dornberk; Nova Gorica

27. 10. 2012 ob 20:30 uri

Poveljnik KGZ nas je obvestil, da je bila naša zveza zaprošena za pomoč pri poplavah na območju Gasilske zveze Nova Gorica.
Zborno mesto je bilo pri gasilskem domu v Dornberk. Tam so se našim gasilcem pridružila še dva gasilca PGD Dornberk. V sklopu pomoči smo bili najprej napoteni v vas Saksid, kjer smo občanu pomagali zaščiti vhod v kletne prostore pred naraščajočo vodo. Nato smo se vrnili v vas Dornberk, kjer smo iz ene hiše izčrpali vodo in opravili pregled poplavljene kleti v drugi hiši. Naslednje naloge smo opravljali v Novi Gorici. Nudili smo pomoč pri izčrpavanju vode iz poplavljenih prostorov Mestne občine Nova Gorica in gledališča SNG Nova Gorica. Na intervenciji so sodelovali 3 gasilci PGD Komen s enim vozilom.