PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

43. Pomoč pri poplavah, Knežak; Bač

12. 11. 2014 ob 10:20 uri

Poveljnik Kraške gasilske zveze nas je obvestil, da je bila naša zveza poklicana na pomoč na poplavljena območja v Knežaku z okolico. V Knežaku in Baču smo nudili pomoč pri postavljanju protipoplavnih vreč in črpanju meteornih voda iz poplavljene stanovanjske hiše. Na intervenciji so sodelovali štirje gasilci s enim vozilom.