PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

44. Pomoč pri poplavah, Koritnice

13. 11. 2014 ob 19:27 uri

Poveljnik Kraške gasilske zveze nas je obvestil, da nas na območju Knežaka potrebujejo za nočno dežurstvo na poplavljenih območjih na ilirskobistriškem. Tekom noči smo se tako odzivali na pomoč pri postavljanju protipoplavnih vreč in črpanju meteornih voda iz stanovanjskih hiš. Na intervenciji sta sodelovala dva gasilca z enim vozilom, dežurala pa sta od 20.00 ure do 10.00 ure naslednjega dne.