PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

3. Pomoč ŽLED 2014, Pivka

06. 02. 2014 ob 06:00 uri

Zbor naših gasilcev je bil v gasilskem domu, od tu pa v ZGRS Sežana in od tam v Pivko. V Pivki smo bili ponovno razporejeni na različne lokacije po Pivki z nalogo odstranjevanje vsega, kar predstavlja nevarnost za ljudi in premoženje (viseče veje, led,…), čiščenje drevja ob lokalnih cestah,… Na intervenciji so iz našega društva sodelovali trije gasilci z enim vozilom (GVGP-2).