PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

4. Pomoč ŽLED 2014, Postojna

10. 02. 2014 ob 06:00 uri

Zbor naših gasilcev je bil v gasilskem domu, od tu pa v ZGRS Sežana in od tam v Postojno. V Postojni smo bili razporejeni na različne lokacije, tako v Postojni kot v okoliške vasi. Pomoč, ki smo jo nudili je bila čiščenje dovoznih poti do vasi, odstranjevanje nevarnosti v vaseh in pomoč starejšim občanom, čiščenje drevoreda pri železniški postaji Postojna (tu smo sodelovali z avstrijskimi prostovoljnimi gasilci). Na intervenciji so iz našega društva sodelovali trije gasilci z enim vozilom (GVGP-1).