PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

22. – 23. Poplave, Komen 96B; Lisjaki 3

18. 09. 2010 ob 02:06 uri

Obveščeni smo bili, da v Lisjakih obstaja nevarnost poplavljanja hiše. Ob prihodu na lokacijo, smo zavarovali vhode v hišo s protipoplavnimi vrečami. Istočasno smo bili obveščeni, da v Komnu občanu meteorne vode zalivajo hišo. Ob prihodu na lokacijo smo začeli s črpanjem vode iz hiše. Po prihodu ekipe iz Lisjakov smo pričeli še s črpanjem vode iz polja, ki obdaja hišo, da bi preprečili izlivanje vode iz polja v hišo. Po 6 urah smo večino vode prečrpali in zaključili intervencijo.