PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

55. Poplavljanje hiše, Sveto

28. 11. 2012 ob 17:43 uri

ReCO Postojna nas je obvestil, da v vasi Sveto meteorna voda zaliva hišo. Na lokaciji smo ugotovili, da je do zalivanja prišlo zaradi zamašenih žlebov iz hiše lastnika in sosednje hiše, ter zamašenega peskolova. Tako peskolov kot tudi žlebove smo odmašili, vhod hiše pa preventivno zavarovali s protipoplavnimi vrečami. Na intervenciji je sodelovalo 7 gasilcev PGD Komen s enim vozilom. Še trije gasilci so bili v pripravljenosti v gasilskem domu.