PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

7. Poplavljanje meteornih voda, Mali dol

01. 06. 2013 ob 17:06 uri

ReCO Postojna nas je telefonsko obvestil, da so bili obveščeni o nevarnosti poplavljanja stanovanjskega objekta v naselju Mali Dol. Ob prihodu na lokacijo smo ugotovili, da je meteorna voda zalila dvorišče in prostor pred dvoriščem. Uredili smo odvajanje ter z vrečami s peskom založili vhodna vrata hiše. Na intervenciji so sodelovali štirje gasilci PGD Komen s enim vozilom.