PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Poplavljanje objekta, Komen

26. 03. 2023 ob 03:49 uri

ReCO Postojna nas je obvestil, da voda poplavlja vrtec v Komnu. Na lokaciji nas je pričakal varnostnik podjetja SINTAL, kateri nam je vrtec tudi odklenil. Skupaj smo ugotovili, da zaradi tehnične okvare na ekspanzijski posodi poplavlja prostore vrtca. Skupaj s kolegi iz ZGRS Sežana smo zaprli ventile in izklopili električno napeljavo, sanirali odpadajoč strop v dveh učilnicah in posesali vodo po celotnem vrtcu. Nastala je večja materialna škoda.
Na lokaciji so bili prisotni tudi poveljnik CZ Komen, policija, hišnik in vodstvo vrtca. Iz PGD Komen je na intervenciji sodelovalo 16 gasilcev z dvema voziloma, iz poklicne gasilske enote ZGRS Sežana pa en gasilec z enim vozilom.