PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

11. Požar v naravi, Bač

28. 03. 2017 ob 15:00 uri

ReCO Postojna nas je telefonsko obvestil, da potrebujejo našo pomoč pri zagotavljanju vode za helikopter SV pri požaru na vadišču Slovenske vojske Bač. Na lokaciji smo tako zagotavljali vodo za gašenje z vozilom GCGP – 3. Na intervenciji so sodelovali trije gasilci z enim vozilom.