PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

26. Požar v naravi, Brestovica (hrib Vršec) ponovitev

19. 08. 2009 ob 20:35 uri

Občan nas je obvestil, da je prišlo do ponovitve požara na hribu Vršec. Na kraju smo ugotovili da je prišlo do podtalnega požara v veličini 5 m2. Požar smo zalili z vodo in retardantom ter območje prekopali, nato smo z termo-kamero pregledali še komplet požarišče. Na intervenciji je sodelovalo 3 gasilci z enim vozilom.