PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

2. Požar v naravi, Gorjansko proti meji z Italijo

11. 01. 2009 ob 15:58 uri

ReCO nas je obvestil o požaru med Gorjanskim in Italijansko mejo. Gorela je trava in grmičevje. Na sami lokaciji smo ugotovili, da gori na težko dostopnem terenu ter zaraščenem terenu med vasjo Gorjansko in italijansko mejo. Požar je bil že razvit. Do požara smo se z vozili prebili z žaganjem vejevja. Na začetku smo gasili le z naprtnjačami in izpihovalci zraka. Ker je širjenje požara z rahlo burjo predstavljalo, da se bo ogenj razširil smo zahtevali aktiviranje ZGRS Sežana in PGD Sežana, kar smo pozneje preklicali, ker se je ogenj ustavil na naravni prepreki (ob zidu). Požar smo potem še zalili z vodo iz vozil, katera so se približala cca 20m pred požarom. Pogorelo je 3 ha površine. Na intervenciji je sodelovalo 16 gasilcev s tremi vozili iz PGD Komen.