PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

1. Požar v naravi, Kobdilj

25. 01. 2012 ob 14:03 uri

ReCO Postojna nas je obvestil o travniškem požaru pri vasi Kobdilj. Ob prihodu na lokacijo smo ugotovili, da je pogorelo cca 2,5ha trave. Pričeli smo s gašenjem s vodo in izpisovalci zraka. Požarišče smo temeljito zalili z vodo in izpihali. Na intervenciji je sodelovalo 10 gasilcev s dvema voziloma PGD Komen in 2 poklicna gasilca ZGRS Sežana z enim vozilom. V PGD Komen je v pripravljenosti čakalo še 7 gasilcev.