PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

21. Požar v naravi, Vale

07. 08. 2009 ob 18:04 uri

Preko pozivnikov smo bili obveščeni, da gori gozd nad vasjo Vale. Požar je bil v mešanem gozdu (listavci in iglavci). Z dvema skupinama gasilcev ter vodo iz vozil smo požarišče zalili. Pogorelo je 350 m2 površine. Na intervenciji je sodelovalo 10 gasilcev z dvema voziloma.