PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

7. Puščanje plina – Sveto

02. 03. 2011 ob 10:08 uri

ReCO Postojna nas je telefonsko obvestil, da pušča plin iz rezervoarja za ogrevanje. Ob prihodu na lokacijo je bila streha sosednje hiše na rezervoarju. Streha je poškodovala ventil in manometer, na rezervoarju. Plin, ki je uhajal iz rezervoarja preko ventila smo zatesnili. Streho smo zatesnili, poklicali servisno službo plina, katera je odpravila napako na rezervoarju. Na intervenciji je sodelovalo 22 gasilcev, s 3 vozili.