PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

12. Zemeljski plaz, Lisjaki 3

30. 03. 2009 ob 07:57 uri

Preko ReCO Postojna smo dobili obvestilo o plazu v Lisjakih. Na sami lokaciji je bilo ugotovljeno, da je del plazu ostal na strehi poslopja za shranjevanje delavnih strojev. Gasilci so lastniku pomagali, podpreti streho objekta. Po pregledu plazu z pristojnimi službami smo se odločili, da se plaz nadzoruje in ko bo deževje ponehalo se plaz sanira. Na intervenciji je sodelovalo 5 gasilcev z enim vozilom.