PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Letošnja izobraževanja

06. 05. 2023

Usposabljanje za vodenje večje intervencije in vodenja sektorjev ob gašenju večjega požara v naravnem okolju

Usposabljanje za vodenje večje intervencije in vodenja sektorjev ob gašenju večjega požara v naravnem okolju v organizaciji Obalno-kraške gasilske regije in Gasilske brigade Koper.
Poleg teoretičnih vsebin tudi praktična izvedba vodenja večje intervencije požara v naravnem okolju.
Sodelovale gasilke in gasilci naslednjih gasilskih organizacij: Obalna gasilska zveza Koper, Gasilska zveza Izola, Gasilska zveza Piran, Gasilska zveza Ilirska Bistrica, Gasilska zveza Postojna, Kraška gasilska zveza Sežana, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Gasilska brigada Koper, operaterji PV-2 GZS ter ekipa inštruktorjev.
V soboto so znanje in izkušnje delili z drugimi 3 naši člani društva.
26. 04. 2023

Vaje prve pomoči.

V sredo 26. april 2023 so v društvu potekale vaje za bolničarje. Vaje so potekale na dveh točkah. Na prvi točki smo obravnavali snemanje čelade poškodovani osebi v prometni nesreči z motornim kolesom, na drugi točki pa ponovili TPO – temeljne postopke oživljanja odraslega s pomočjo ambu balona, TPO otroka s pomočjo ambu balona in brez. V vaje so vključili tudi AED.

Vaje je vodila reševalka NMP Sežana. Ob tej priložnosti se ji za njen čas zahvaljujemo!

25. 04. 2023

Usposabljanje vodij sektorjev in enot pri požarih v naravnem okolju

Na nivoju društva PGD Komen smo organizirali usposabljanje za vodenje sektorjev in enot pri požarih v naravi. Na usposabljanju smo obnovili ključne točke vodenja sektorjev in enot ter pripravili navodila in opomnik za vodje.

Usposabljanja se je udeležilo 15 članov.

22. 04. 2023

Operativne vaje, požari v naravi

V soboto 22. aprila 2023 so potekale operativne vaje. Tema vaj v so bili požari v naravi. Vaje so bile razdeljene na tri delavne točke. Gasilci in gasilke so obnovili znanje Intervencijsko poveljniškega sistema – IPS (sprejemno mesto), UKV radijskih postaj, uporabe ročnega orodja iz vozil namenjenih za gašenje gozdnih požarov, uporabe visokega tlaka ter pravilno napredovanje z uporabo “mediteran” nahrbtnikov.

15. 04. 2023

Usposabljanje za vodenje sektorjev pri gašenju požarov v naravnem okolju

Usposabljanje za vodenje sektorjev pri gašenju požarov v naravnem okolju v organizaciji Obalno-kraške gasilske regije. Poleg teoretičnih vsebin tudi simulacija v učilnici in praktična izvedba vodenja sektorjev.
Sodelovali Gasilska zveza Ilirska Bistrica, Gasilska zveza Postojna, Kraška gasilska zveza Sežana, Obalna gasilska zveza Koper, Gasilska zveza Izola, Gasilska zveza Piran, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Gasilska brigada Koper ter operaterji PV-2 GZS in predstavniki Severno primorske gasilske regije.

Iz našega društva se je usposabljanja udeležilo 7 gasilcev v različnih vlogah – udeleženci usposabljanja in inštruktorji.

01. 04. 2023

Nižji gasilski častnik, April 2023

V soboto 1. aprila 2023 je za tečajnike tečaja »Vodja enote« Kraške gasilske zveze potekala zaključna vaja na IZCR Ig.

Vaje so se začele ob 7:30 zjutraj, ko so se porazdelili v skupine. Vsaki skupini je bil dodeljen en inštruktor, ki je skupino spremljal cel dan. Skupine so izvajale vaje na treh točkah, točke so zajemale vaje iz požarov na visokih zgradbah, gašenje notranjih požarov, preiskovanje zadimljenih prostorov in gašenje polno razvitih požarov na objektih. Na vsaki točki so se izvedle štiri vaje z različnimi scenariji, vsako vajo je vodil eden izmed tečajnikov. Namen vaj je bil preizkusiti znanje tečajnikov iz vodenja enote na intervencijah.

Tečaj, ki je skupno zajemal 113 ur od tega 69 ur teorije in 44 ur praktičnih vaj, sta uspešno zaključila tudi dva gasilca našega društva.

Vsem novopečenim nižjim gasilskim častnikom iskrene čestitke!

11. 03. 2023

Tečaj za inštruktorja

V soboto 11. marca 2023 je naš član uspešno zaključil usposabljanje za gasilskega inštruktorja. Usposabljanje, ki traja tri dni je potekalo v izpostavi gasilske šole v ICZR Sežani. Tečajniki skozi teoretična predavanja in praktične vaje spoznajo metode in delo gasilskega inštruktorja. Skupno se je tečaja udeležilo 15 gasilcev in gasilk iz cele Slovenije. Vsi so tečaj uspešno opravili.

06. 03. 2023

Vaje prve pomoči

V ponedeljek 6. marca 2023 so v društvu potekale vaje prve pomoči. Vaje so potekale na dveh točkah.
Na prvi točki so gasilci ponovili TPO – temeljne postopke oživljanja odraslega s pomočjo ambu balona, prvi pregled poškodovanca in obveze ran. Na drugi točki pa so ponovili TPO otroka s pomočjo ambu balona in brez. V vaje so vključili tudi AED.

Vaje je vodila reševalka NMP Sežana. Ob tej priložnosti se ji za njen čas zahvaljujemo!

04. 03. 2023

Vaje operativne enote – požari na industrijskih objektih

V soboto 04. marca 2023 je poveljstvo organiziralo prve operativne vaje v letošnjem letu. Na vajah smo obnavljali znanja iz gašenja požarov na objektih. Vaje so potekale v industrijski coni Komen, kjer nam infrastruktura omogoča izvedbo različnih vaj.
Vaje so potekale cel dan, operativna enota je bila zaradi lažjega dela razdeljena v dve skupini. Skozi različne scenarije vaj smo obnavljali vrsto znanj, ki jih moramo gasilci imeti pri intervencijah požarov v industrijskih objektih. Ta znanja so: prvi ogled tovrstnega dogodka in ocena stanja, priprava na gašenje, vstopi v prostor, preiskovanje prostorov, sektorizacija, vodenje večjih intervencij, prezračevanje, reševanje ljudi, uporabo platforme TD 32 … Vsako vajo je vodil eden izmed novo pečenih gasilskih častnikov (vodja intervencije), vaje sta pripravila in nadzorovala poveljnik in namestnik poveljnika PGD Komen. Po vsaki vaji je bila izvedena analiza vaje. Na vajah je poleg PGD Komen sodelovala tudi enota ZGRS Sežana.

Podjetju Makovec d.o.o. se zahvaljujemo za uporabo njihovih prostorov za izvedbo vaj ter za pogostitev, podjetju Biostile d.o.o. pa za ogled njihovih prostorov.
Gasilski poklicni enoti ZGRS Sežana se zahvaljujemo za sodelovanje in uporabo njihove opreme.

21. 01. 2023

Tečaj specialnosti TREN

Od 19.01. –  21.01.2023 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal tečaj za tehnično reševanje pri naravnih nesrečah (TREN).
Gasilci se pri svojem delu gašenja in reševanja ob požarih ter drugih nalogah pogosto srečujemo z nalogami, ki so povezane s tehničnim reševanjem. Pri tem uporabljamo orodje in naprave, ki zahtevajo dobro izurjenost gasilske operativne enote. Da bi lahko uspešno opravljali naloge s področja tehničnega reševanja pri naravnih nesrečah, se moramo dodatno usposobiti za uporabo naprav in orodja za tehnično reševanje.

Posebni cilji so:
−nadgraditi poznavanje operativno-taktičnih postopkov, aktiviranih ob različnih vrstah naravnih in drugih nesreč,
−spoznati specifiko ukrepanja v primeru različnih naravnih in drugih nesrečah,
−obnoviti znanje uporabe orodja in opreme s poudarkom na uporabi v primeru naravnih in drugih nesreč,
−spoznati in uporabljati namensko orodje in opremo,
−obnoviti in pridobiti dodatna znanja iz prve pomoči s poudarkom na postopkih reševanja ponesrečencev ob naravnih in drugih nesrečah – poplave, plazovi, neurja, potresi(imobilizacija, postopki izvleka in transporta ponesrečencev ter poznavanja uporabe opreme ekip nujne medicinske pomoči)

Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca, katera sta tečaj tudi uspešno opravila.