PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Letošnja izobraževanja

20. 04. 2024

Novi operativni gasilci PGD KOMEN

Z velikim ponosom sporočamo, da smo našo operativno enoto PGD Komen okrepili kar z enajstimi novimi operativnimi gasilci. V soboto 20.04.2024 so namreč svoje gasilsko znanje, katerega so pridobivali v sedem mesečnem tečaju za operativnega gasilca uspešno pokazali pred komisijo iz GZS – gasilske zveze Slovenije.

Tečaj za operativnega gasilca je zajemal skupno 149 ur teoretičnih predavanj in praktičnih vaj, na koncu pa še teoretični in praktični izpit. Za ta dosežek so kandidati vložili ogromno svojega trudi in prostovoljnih ur za kar jim iskreno čestitamo in jih podpiramo pri nadaljnjih izobraževanjih ter usposabljanjih.

ČESTITKE!

11. 04. 2024

Tečaj specialnosti TREP

Od 11.04. –  13.04.2024 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal tečaj za tehnično reševanje pri prometnih nesrečah (TREP).
Število nesreč v prometu je vedno večje, obširnejše, posledice pa so temu primerno večje, zato morajo biti gasilci usposobljeni za uporabo namenske opreme in izvajanje posebnih operativno- taktičnih postopkov dela. Cilj programa je usposobiti gasilce za posredovanje v primeru nesreč
v prometu.

Posebni cilji so:
– osvojiti osnovno znanje operativno-taktičnih postopkov, aktiviranih ob različnih vrstah nesreč v prometu,
−spoznati specifiko ukrepanja ob različnih nesrečah v prometu,
−obnoviti znanje uporabe orodja in opreme s poudarkom na uporabi v primeru nesreč v prometu,−spoznati in uporabljati namensko orodje in opremo,
−obnoviti in pridobiti dodatna znanja iz prve pomoči s poudarkom na postopkih reševanja ponesrečencev ob nesrečah v prometu (imobilizacija, postopki izvleka in transporta ponesrečencev ter poznavanje uporabe opreme ekip nujne medicinske pomoči).

Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca, katera sta tečaj tudi uspešno opravila.

06. 04. 2024

Vaje operativne enote – požari na objektih

V soboto 06. aprila 2024 je poveljstvo organiziralo operativne vaje. Na vajah smo obnavljali znanja iz gašenja požarov na objektih. Vaje so potekale v starejši prazni hiši, kjer nam je lastnik dovolil izvedbo različnih vaj.
Vaje so potekale cel dan, operativna enota je bila zaradi lažjega dela razdeljena v tri skupine. Skozi različne vaje smo obnavljali vrsto znanj, ki jih moramo gasilci imeti pri intervencijah požarov v stanovanjskih  objektih. Ta znanja so: delo napadalnih skupin in priprava opreme, vstopi v prostor, preiskovanje prostorov, sektorizacija, prezračevanje, uporaba lestev, črpanje vode iz vodnih zajetij za namen polnjenja vozil ter zunanji napadi.

Lastniku hiše  se zahvaljujemo za uporabo njegovih prostorov za izvedbo vaj.

18. 03. 2024

Mednarodna vaja v Severni Makedoniji

V soboto, 23. marca, se je začasni sestav Civilne zaščite, ki ga je sestavljala Enota za hitre intervencije (EHI) modul za gašenje požarov v naravnem okolju (GFFF-V), vrnil iz uspešne mednarodne vaje v Severni Makedoniji. Vaja je potekala v okviru programa Podpora Evropske unije za preprečevanje poplav in upravljanje nevarnosti gozdnih požarov na Zahodnem Balkanu in v Turčiji. Na pot je odšlo skupno 49 članov enote od tega 27 gasilcev (16 gasilcev in 3 vozila iz Obalno – Kraške regije). Iz našega društva so se vaje udeležili trije gasilci.

Več si lahko preberete na povezavi: https://www.gov.si/novice/2024-03-25-mednarodna-vaja-v-severni-makedoniji/?fbclid=IwAR3oCzvdCm_AyTnhHfUbEldeE36_KNE2WLdBaCpsSHax5bOsOn4FLySkj6M

17. 02. 2024

Vaje inštruktorjev Kraške gasilske zveze

V soboto 17. februarja 2024 so potekale vaje inštruktorjev, katere je organizirala Kraška gasilska zveza v Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana.

Vaje so potekale čez cel dan.  Gasilci smo uskladili in obnovili znanje gašenja stavbnih požarov v višjih nadstropjih s pomočjo trodelnih lestev, stikalnih lestev in uporabo stopnic ter gašenje požarov v kletnih prostorih, posredovanje na tehničnih intervencijah…

Vaje so bile namenjene izobraževanju gasilcev inštruktorjev, ki usposabljajo gasilce društev Kraške gasilske zveze, v društvih in na nivoju zveze.

Iz našega društva se je vaj udeležilo 5 gasilcev.

03. 02. 2024

Operativne vaje, tehnične intervencije

V soboto 03. februarja 2024 so potekale operativne vaje. Tema vaj so bile tehnične intervencije. Vaje so bile razdeljene na tri delavne točke. Gasilci in gasilke so obnovili znanje vrvne tehnike (prenos po brežini, spust po brežini z uporabo vrvne tehnike, uporaba stop zavore, vozli, navezava orodja, spoznavanje opreme za vrvno tehniko….), vlamljanje ( odpiranje avtomobila in vlamljanje v objekte), uporaba dvižnih blazin (stabilizacija, nevarnosti, uporabnost…)

17. 01. 2024

Usposabljanje vodij intervencij

Na nivoju društva PGD Komen smo organizirali usposabljanje za gasilce, kateri vodijo intervencije. Na usposabljanju smo obnovili ključne točke vodenja intervencij ter pripravili navodila in opomnik za vodje.

Usposabljanja se je udeležilo 17 članov.