PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Letošnja izobraževanja

31. 03. 2021

Tečaj za gašenje notranjih požarov – MODUL A

V torek 30. marca 2020 je v Sežani potekal praktičen del tečaja za gašenje notranjih požarov, MODUL A. Tečajniki so predhodno opravili teoretični del usposabljanja preko spletnih izobraževanj, ki je trajal tri dni. Gre za osnovni tečaj gašenja tovrstnih požarov, ki predstavljajo ene izmed najbolj zahtevnih intervencij. Na tečaju tečajniki spoznajo teorijo razvoja požara v zaprtih prostorih, taktiko preiskovanja prostorov, gašenja, obnovijo znanje prve pomoči,… Tečaja se je udeležil en član našega društva in ga tudi uspešno opravil.

27. 03. 2021

Obnovitveno usposabljanje za tehnično reševanje

Na gasilski šoli na Igu je med 25. in 27. marcem 2021 potekalo obnovitveno usposabljanje za tehnično reševanje. Na tridnevnem tečaju tečajniki skozi teoretična predavanja in praktična usposabljanja obnovijo znanja za tehnična reševanja, kot so prometne nesreče, dvig težkih bremen in reševanje ljudi, delo na višini in vrvne tehnike. Na tečaju je bil tudi en naš član, ki je usposabljanje uspešno opravil. Izobraževanja potekajo skladno s priporočili NIJZ.