PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Letošnja izobraževanja

23. 08. 2021

Tečaji za gašenje požarov v naravi 2021

Tudi v letošnjem letu je Gasilska zveza Slovenije organizirala več tečajev za gašenje požarov v naravnem okolju.

Gre za štiridnevni tečaj, na katerem tečajniki najprej osvojijo teoretično poznavanje opreme in vozil za tovrstna posredovanja, taktiko, sistem Intervencijsko poveljniškega sistema, osnove kartografije in druga potrebna znanja. Pridobljeno znanje tečajniki preizkusijo na praktičnih vajah, ki se izvajajo na Krasu in na vojaškem vadbišču Poček. Na koncu tečaja gasilci opravijo pisni preizkus znanja, ki je pogoj za uspešno opravljen tečaj.
Tečajev je bilo skupno pet, potekali so od 12. julija do 12. avgusta 2021. Gasilci tečajniki med izvajanjem tečaja opravljajo dežurstvo in so v primeru požarov v naravi aktivirani na intervencije skupaj s poklicno gasilko enoto ZGRS Sežana.

Iz našega društva se je tečajev skupno udeležilo 7 gasilcev, vsi so tečaj tudi uspešno opravili.

03. 07. 2021

Vaja “Vremščica 2021”

Na predlog komisije za požare v naravi na GZS in na  podlagi sklepa poveljnika Gasilske zveze Slovenije je v soboto 3. julija 2021 pri Divači potekala vaja “Vremščica 2021”. Osnovna predpostavka vaje je bila, da je pri letališču Divača ob 9.00 uri prišlo do požara v naravi in da se je požar iz ravninskega dela razširil po pobočju Vremščice. V kratkem času se je požar razširil v velik požar, ki je ogrožal objekte na letališču Divača, kmetijsko infrastrukturo in čredo plemenske drobnice Biotehnične fakultete.

Na požar so bila najprej aktivirana lokalna gasilska društva in poklicna gasilska enota iz Sežane. Gasilci so ugotovili, da gre za velik požar v naravi in aktivirali vsa društva Kraške gasilske zveze. Poveljnik KGZ je vzpostavil štab gasilske zveze. V nadaljevanju vaje so bile vpoklicne še enote iz gasilskih zvez Postojna in Ilirska Bistrica, vojaški helikopter za gašenje iz zraka, vozilo PV-2 in ekipa za podporo vodenju, ki razpolaga tudi z brezpilotnim zrakoplov t.i. dronom. Vodenje intervencije je nato prevzel poveljnik Obalne kraške regije, ki je vzpostavil regijski štab. Sledila je pomoč iz Severnoprimorske regije (GZ Vipava) in zamenjava štaba. Vaja je bila zaključena ob 12.00uri. Na vaji je bil tudi prvič uporabljen razširjen in posodobljen Atlas protipožarnih objektov, ki so ga izdelali v okviru projekta ‘Crossit Safer’ SLO-IT.

Namen enodnevne štabno taktične vaje je bilo preveriti pripravljenosti oziroma usposobljenosti štabov GZS, gasilskih regijskih poveljstev, poveljstev GZ in gasilskih enot ter postopkov izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, oziroma delovanje posameznih podsistemov in služb na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Na vaji so sodelovale gasilske enote iz Kraške gasilske zveze, GZ Postojna, GZ Ilirska Bistrica, GZ Vipava, Občinski štab CZ Divača, poklicna gasilska enota ZGRS Sežana in URSZR s centri za obveščanje. Na vaji je bil prisoten tudi poveljnik GZS Franci Petek.

Iz našega društva se je vaje udeležilo 10 gasilcev z dvema voziloma. Naši gasilci so sodelovali pri gašenju požara, v ekipi za podporo vodenju in v štabu pri vodenju intervencije.

19. 06. 2021

Vaja IPS Kraške gasilske zveze

V soboto 19. junija 2021 je potekal praktični del vaje Intervencijsko poveljniškega sistema (IPS), ki jo je organizirala Kraška gasilska zveza. Gre za sistem vodenja velikih intervencij, kot so na primer požari v naravi.

Vaja je bila organizirana v dveh delih. V petek 18. junija je potekal teoretični del vaje, kjer so gasilci obnovili teorijo IPS sistema.

V soboto je potekal drugi, praktičen del vaje. Vaja je temeljila na predpostavki, da je ob železnici v bližini letališča Divača prišlo do velikega požara v naravi. Na požar sta bili najprej aktivirani lokalni gasilski društvi, ki požara nista mogli obvladat zato so bila aktivirana preostala društva KGZ. Poveljnik KGZ je vzpostavil štab, ki je prevzel vodenje in vodil intervencijo do konca vaje. Med vajo so se morali vodje v štabu soočati z različnimi simuliranimi dogodki kot na primer: ponovitev požara ob požarni liniji, poškodbe vozil, poškodbe gasilcev, varovanje živine in imetja, iskanje pogrešanih oseb itd. Na vaji je sodelovalo tudi večje vozilo za podporo vodenju Gasilske zveze Slovenije t.i. PV-2, z ekipo operaterjev. Po zaključku vaje je sledila analiza, ki so jo pripravili poveljnik KGZ in ocenjevalca vaje.

Na vaji je skupno sodelovalo 47 gasilcev iz vseh društev KGZ in operaterji vozila PV-2. Iz našega društva se je vaje udeležilo 11 gasilcev z dvema voziloma.

14. 06. 2021

Vaje bolničarjev

V ponedeljek 14. maja 2021 so v društvu potekale vaje za bolničarje. Vaje so potekale na dveh točkah. Na prvi točki smo obravnavali snemanje čelade poškodovani osebi v prometni nesreči z motornim kolesom, na drugi točki pa t.i. prvi pregled poškodovane osebe. S tovrstnim pregledom poskušamo gasilci odkriti morebitne poškodbe (npr. krvavitev, zlom) in nuditi ustrezno pomoč.

Vaje sta vodila reševalec in reševalka NMP Sežana. Ob tej priložnosti se jima za njun čas zahvaljujemo!

11. 06. 2021

Gasilec pripravnik – zaključek tečaja

V petek, 11. junija 2021 je v Sežani potekal zaključni izpit tečaja za gasilskega pripravnika, ki ga je organizirala Kraška gasilska zveza.

Tečaj za pripravnika obsega 34 teoretičnih in praktičnih ur in je potekal v prostorih ZGRS Sežana. Na tečaju so predavali inštruktorji in predavatelji Kraške gasilske zveze. Gre za prvi tečaj, ki ga opravijo gasilci in s tem postanejo gasilci pripravniki. Po opravljanjem tečaju se lahko gasilci udeležujejo svojih prvih intervencij.

Iz našega društva so se tečaja udeležila dva gasilca in ena gasilka. V društvu jih sedaj čakajo dodatna usposabljanja v sklopu mesečnih operativnih vaj.

Vsem tečajnikom čestitamo za uspešno zaključen tečaj!

10. 06. 2021

Tečaj za delo s helikopterjem – obnovitveni

V četrtek 10. junija 2021 je pri vasi Vače potekal praktičen del obnovitvenega tečaja za delo s helikopterjem. Gre za dvodnevni tečaj.
Prvi dan gasilci, skozi teorijo obnovijo poznavanje pravilnega in varnega dela v okolici helikopterja, pravilen vstop in izstop iz helikopterja, postopki med letom in opremo za gašenje požarov.
Na praktičnem delu gasilci tudi v praksi obnovijo znanje pri delu s helikopterjem Slovenske vojske. Tečaja se je udeležil en gasilec PGD Komen, ki je tečaj tudi uspešno opravil.

09. 06. 2021

Tečaj za delo s helikopterjem

V sredo 9. junija 2021 je na letališču Divača potekal praktičen del tečaja za delo s helikopterjem. Gre za dvodnevni tečaj.
Prvi dan gasilci, skozi teorijo spoznajo kako delovati v okolici helikopterja, pravilen vstop in izstop iz helikopterja, postopki med letom in opremo za gašenje požarov.
Na praktičnem delu gasilci tudi v praksi preizkusijo osvojeno znanje s helikopterjem Slovenske vojske. Naučijo se tudi uporabljati opremo za gašenje iz zraka in postavitvijo bazena za zajem vode. Na tečaju sta sodelovala dva gasilca PGD Komen, ki sta tečaj tudi uspešno opravila.

30. 05. 2021

Heavy rescue Slovenia

V nedeljo 30. maja 2021 je v Laškem potekal Heavy rescue Slovenija 2021. Gre za tridnevni dogodek, dva dni sta namenjena usposabljanju poklicnih gasilskih enot, en dan pa prostovoljnim gasilskim enotam. Gasilci se na usposabljanju usposabljajo za tehnično reševanje v nesrečah v cestnem prometu. Dogodek je bil organiziran v dveh delih.

Dopoldanski del je bil teoretične narave. Več inštruktorjev je predstavilo postopke za gašenje električnih in plinskih vozil, vedno večjo problematiko požarov električnih skuterjev in karoserijske izboljšave novih vozil za preprečevanje poškodb pri bočnih in čelnih trkih.

Popoldanski del je bil praktičen. Na treh točkah so gasilci spoznavali električna vozila, novo opremo za posredovanje v prometnih nesrečah, nove tehnike in načine reševanja poškodovancev iz poškodovanih vozil.

Usposabljanje je skupaj s podjetjem Heavy rescue in Weber-Hydraulik organiziralo Prostovoljno gasilsko društvo Laško, poleg slovenskih inštruktorjev je na usposabljanju sodeloval tudi inštruktor iz tujine. Iz našega društva so se dogodka udeležili trije člani.

Organizatorjem in instruktorjem izrekamo čestitke za odlično organizirano usposabljanje!

Več o dogodku si lahko ogledate na video prispevku (vir: MMC LAŠKO TV):

29. 05. 2021

Tečaj za tehnično reševanje

V soboto 29. maja 2021 se je zaključil tečaj tehničnega reševanja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig.
Na tri dnevnem tečaju gasilci najprej skozi teorijo, nato pa še z praktičnimi vajami spoznajo opremo za tehnično reševanje, različne taktike, pristope, skrb za lastno varnost in drugo.

Pod tehnično reševanje gasilci štejemo intervencije kot so prometne nesreče, reševanje iz višin in globin, reševanje izpod ruševin, dvig težkih bremen,…
Tečaja sta se udeležila dva gasilca PGD Komen, ki ta tečaj tudi uspešno opravila.

21. 05. 2021

Operativne vaje pripravnikov – oprema za gašenje požarov v naravi

V petek 21. maja potekale mesečne operativne vaje gasilcev pripravnikov. Tema vaj je bila spoznavanje opreme in vozil za gašenje požarov v naravi.
Pripravniki so obnovili poznavanje vozil za gašenje požarov v naravi s katerimi razpolagamo v društvu in različno opremo v vozilih (ročniki, visokotlačne cevi, »mediteran« nahrbtniki, gasilne metle, izpihovalci zraka,…).