PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

1. društvene operativne vaje 2017

V letu 2017 je poveljstvo PGD Komen sprejelo sklep o novi organizaciji vaj v PGD Komen. Tako bomo na letni ravni organizirali štiri velike vaje, na katerih se bo obnavljalo znanja na vseh področjih posredovanj s katerimi se gasilci srečujemo.
Prva vaja je potekala v soboto 11. marca 2017 na temo požarov v naravi in Informacijsko poveljniškega sistema ali krajše IPS. Vaja je bila razdeljena na dva dela. Na prvem dopoldanskem delu so gasilci na štirih delovnih točkah obnavljali znanje iz opreme, vozil in taktike gašenja požarov v naravi. V drugem popoldanskem delu pa so gasilci izvedli vajo IPS. Pri tem so morali gasilci vzpostaviti štab, sprejemno mesto, razporejat ekipe po terenu in podobno. Ekipe na terenu so morale na štirih delovnih točkah opravljati določene naloge.
Vaja je trajala od 9.00 ure do 18:30ure, sodelovalo je 43 gasilcev.