PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

2. društvene operativne vaje 2017

17.6.2017 so potekale v 2. operativne vaje. Vaje so potekale na treh delovnih točkah.
Na prvi delovni točki smo ponovili TPO ( temeljne postopke ozivljanja) z uporabo AED in brez. Druga delovna točka je vsebovala vaje pri katerih smo ponovili imobilizacijo ponesrečenca ter uporabo zajemalnih in koritastih nosil. Na tretji delovni točki pa je bila tema prometna nesreča, kjer smo ponovili prihod in postavitev vozila, požarno in prometno zavarovanje kraja nesreče, uporabo orodja za tehnično reševanje ter iznos ponesrečenca. Prvi dve točki sta vodila reševalca iz Sežane za kar se jim iskreno zahvaljujemo, tretjo točko pa sta vodila dva naša člana, katera sta tudi poklicna gasilca v ZGRS Sežana. Vaje so potekale ob 08:30 ure do 13:30 ure. Na vajah je sodelovalo 38 gasilcev PGD Komen.