PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

3. društvene operativne vaje 2017

V soboto 21. oktobra 2017 so v društvu potekale 3. operativne vaje, tokrat na temo požarov na objektih.

Vaje smo začeli s predavanjem v sejni sobi, kjer smo obnovili znanje iz:

  • osebne in skupne zaščiten opreme za posredovanje na tovrstnih intervencijah
  • taktiko pri gašenju objektov
  • nevarnosti, ki prežijo na gasilce na tovrstnih požarih

Vaje smo nadaljevali s praktičnim delom na dveh točkah. Na prvi točki smo obnovili uporabo izolirnih dihalnih aparatov, vstope v goreči objekt, preiskovanje prostorov in iznos poškodovanih oseb.

Na drugi točki smo obnovili uporabo gasilskih aramtur (ročniki, omejevalec tlaka,…), uporabo curkov za gašenje in samozaščito in pripravo in gašenje z gasilno peno.

Na vaji so kot inštruktorji sodelovali naši gasilci med katerimi so nekateri tudi poklicni gasilci, eden pa deluje tudi kot inštruktor v gasilski šoli. Skupno je na vaji bilo prisotnih 32 operativnih članov PGD Komen.