PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Eksterna usposabljanja gasilcev PGD Komen 2016

Ena izmed glavnih prioritet vsakega gasilskega društva je prav gotovo čim boljša usposobljenost svoje operativne enote. V PGD Komen zagotavljamo usposobljenost z rednimi vajami, izobraževanji in usposabljanji znotraj društva, na nivoju Kraške gasilske zveze, v sodelovanju s poklicno gasilsko enoto ZGRS Sežana in z usposabljanji na Gasilski šoli, ki se izvaja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu in v podcentru v Sežani. Tečaji in usposabljanja lahko trajajo od dan ali dva (usposabljanje za izolirne dihalne aparate, usposabljanje za gašenje notranjih požarov,…) pa do tudi več mesecev (usposabljanje za napredovanja po činih).

V letošnjem letu so naši gasilci opravili naslednje tečaje in usposabljanja
– Osnovni tečaj za gasilca (čin pripravnik): 6 gasilcev
– Nadaljevalni tečaj za gasilca (čin gasilec): 5 gasilcev
– Tečaj za vodjo enote (čin nižji gasilski častnik): 6 gasilcev
– Obnovitveni tečaj za uporabo izolirnih dihalnih aparatov: 4 gasilci
– Tečaj za preventivca: 1 gasilec
– Tečaj za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi: 2 gasilca
– Tečaj za gašenje notranjih požarov (modul B): 2 gasilca
– Usposabljanje za gašenje požarov v naravi: 3 gasilci
– Tečaj za vodjo članic: 1 gasilka
– Tečaj za delo z helikopterjem: 4 gasilci