PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Eksterna usposabljanja gasilcev PGD Komen v letu 2015

V PGD Komen se gasilci skozi leto redno usposabljamo za delo na različnih vrstah intervencij.

Usposabljamo se v društvu z operativnimi vajami, na nivoju Kraške gasilske zveze, v poklicni gasilski enoti ZGRS Sežana in na državnem nivoju na t.i. eksternih usposabljanjih, ki potekajo na poligonih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje (IZCR) na IG-u in podružnicah v Sežani in Pekrah.

Z eksternimi usposabljanji gasilci pridobijo specialnosti za delo z gasilsko opremo in orodji (npr. izolirnimi dihalnimi aparati, radijskimi zvezami, opremo za nevarne snovi, tehnično reševanje,…). V ICZR Ig potekajo tudi obnovitveni tečaji za gasilce, ki te specialnosti že imajo. V povprečju tečaji trajajo dva dni, najobsežnejši pa tudi do štiri dni.

V letu 2015 so naši gasilci opravili naslednje tečaje:

– Osnovni tečaj za gasilca: 12 gasilcev
– Nadaljevalni tečaj za gasilca: 8 gasilcev
– Tečaj za gašenje notranjih požarov modul A: 2 gasilca
– Tečaj za gašenje notranjih požarov modul B: 3 gasilci
– Tečaj za tehničnega reševalca: 8 gasilcev
– Tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi: 1 gasilec
– Tečaj za bolničarja: 10 gasilcev
– Tečaj za vodjo čolna: 3 gasilci
– Tečaj za delo z motorno žago: 4 gasilci
– Usposabljanje za informatiko: 1 gasilec
– Obnovitveni tečaj za uporabnike izolirnih dihalnih aparatov: 1 gasilec
– Obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca: 1 gasilec
– Obnovitveno usposabljanje za delo s helikopterjem: 1 gasilce
– Testiranje sodnikov za sojenje gasilsko – športih disciplin: 1 gasilec