PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Eksterna usposabljanja operativcev PGD Komen v letu 2013

V našem društvu, tako kot v vsakem gasilskem društvu veliko truda vlagamo v usposabljanje naše operative. Tako se poleg mesečnih internih usposabljanj, ki jih organiziramo sami udeležujemo tudi eksternih usposabljanj, predvsem na gasilski šoli ICZR na Ig-u.
V tem letu so naši člani na gasilski šoli opravili že kar nekaj usposabljanj in sicer:

• Tečaj za uporabnika IDA – 2 gasilca
• Tečaj za uporabnika IDA obnovitveni – 1 gasilec
• Tečaj za Nevarne snovi – 2 gasilca
• Tečaj za Inštruktorja – 2 gasilca
• Tečaj za gašenje notranjih požarov HTF – modul A – 2 gasilca
• Tečaj za gašenje notranjih požarov HTF – modul B – 1 gasilec
• Tečaj za tehnično reševanje – 3 gasilci

Poleg vsega naštetega pa sta se dva gasilca udeležila še seminarja Strokovni dnevi Borisa
Stevanoviča na Rogli