PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Izobraževanje iz prezračevanja prostorov KGZ

V ponedeljek 20. junija 2016 je Krška gasilska zveza v sodelovanju z Boštjanom Žagarjem (inštruktorjem na gasilski šoli na Igu) organizirala izobraževanje iz prezračevanja prostorov oz objektov, ki jih je zajel ogenj.

Izobraževanje je bilo razdeljeno na dva dela. Prvi del je bil teoretični o prezračevanju, zakaj ga izvajamo, kdaj ga izvajamo, kako ga izvajamo…
Drugi del je bil praktični, kjer so prisotni gasilci na maketi izvedli praktične preizkuse. S temi preizkusi so spoznali več načinov prezračevanja (podtlačno, nadtlačno, kombinacije,…), njihov efekt in predvsem posledice napačnega prezračevanja.

Izobraževanja so se udeležili trije gasilci iz vsakega društva KGZ in poklicni gasilci ZGRS Sežana. Izobraževanje se je izvajalo v prostorih poklicne enote ZGRS Sežana. Izobraževanja so se udeležili trije gasilci PGD Komen.