PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Mesečne operativne vaje 4. in 5. skupine

Dne 31. 8. 2011 sta 4 in 5 operativna skupina izvajale redne mesečne operativne vaje. Četrta skupina je ponovila znanje iz uporabe stikalnih, trodelnih in kljukastih lestev – pravilna postavitev, pričvrstitev, hoja po lestvah, sestop z lestev,…Ob tem smo ponovili še navezavo različnih orodij. Peta skupina pa je ponovila znanje iz branja in orientacije po zemvljevidu. Vaje je vodil član našega društva, sicer diplomiran geograf. Vaje so potekale s teoretičnim predavanjem v prostorih gasilskega društva, kjer smo ponovili osnovne oznake na zemljevidih – izohipse, zemljepisna širina/dolžina, pomen merila, legenda,… Nato so se vaje preselile na teren, kjer smo se spoznali z orientacijo zemljevida, določanjem lastnega položaja, določanje koordinat s pomočjo kompasa,… Svoje ugotovitve smo tudi preverjali z uporabo GPS naprave.