PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Novi gasilski častniki – vodja enot

Operativna enota PGD Komen je od sobote, 10. septembra 2022 bogatejša za 4 nove gasilske častnike, ki so uspešno zaključili usposabljanje za gasilskega častnika v organizaciji Obalno-kraške regije.
Teoretični in praktični del tečaja je potekal v prostorih ICZR v Sežani, ZGRS Sežana in GB Koper. Skladno s Temeljnim programom usposabljanja prostovoljnih gasilcev je tečaj za gasilskega častnika obsegal skupaj 98 ur in sicer 63 teoretičnih in 35 praktičnih ur. Sledilo je ustno preverjanje znanja pri vseh predmetih in zagovor taktične naloge, nato je sledil še izpit iz praktičnega dela v
ICZR na Igu.

Vsem štirim članom iskrene čestitke!