PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Operativne vaje 2. skupine – curki

V četrtek 24. 4. 2014 so potekale vaje 2. operativne skupine PGD Komen. Na vajah so gasilci ponavljali znanje iz armatur za gašenje večjih in zahtevnejših požarov (notranje požare,..). Ponovili so uporabo ročnikov, medmešalca, ročnikov za peno,… Za konec vaje so še vadili delo z ročniki in različne oblike curkov.