PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Operativne vaje 5. in 1 skupine – notranji napadi

V četrtek 5. ,marca 2015 so imele 5. in 1. operativna skupina skupne mesečne operativne vaje. Tema tokratnih vaj so bili požari na objektih.

Gasilci so na vaji izvedli več vaj, ki so upoštevala požar na objektu bodi si v prvem nadstropju ali pritličju, z enimi ali več ponesrečenci. Vaje je nadzoroval namestnik poveljnika PGD Komen, ki je po vsaki vaji podal analizo vaje.