PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Operativne vaje 5 skupine (zračne blazine, uporaba vitla, gasilni aparati)

Po poletnem premoru se je 5. operativna skupina ponovno zbrala na vajah. Tokratne vaje so bile precej obsežne in so obsegale več področji, ki jih morajo naši gasilci poznat. Prvi del vaj je zajemal poznavanje in uporabo zračnih blazin, za dvigovanje težjih bremen. Praktičen del smo izvedli, kar na enem izmed naših vozil, ki smo ga dvignili. Drugi del je zajemal uporab vitla in drugih orodji, ki se uporabljajo pri vleki vozil oz. umikanju ovir s uporabo vitla. Tretji del pa je zajemal ponovitev požarnih razredov in vrste gasilnih aparatov. V praktičnem delu so vsi gasilci morali s uporabo različnih gasilnih aparatov pogasiti ogenj.