PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Operativne vaje PGD Komen

V soboto 1. junija 2019 je poveljstvo organiziralo operativno vajo na temo orientacije in požarov v naravi.

Z vajo smo začeli ob 8.00uri zjutraj. Poveljnik je zbranim gasilcem predstavil potek vaje in jih razdelil v skupine. Vaja je bila načrtovana kot orientacijski pohod s štirimi delovnimi točkami.

Gasilci so lokacije delovnih točk dobili v obliki koordinat. Najti so jih morali z uporabo požarnega atlasa. To je atlas, izdelan za gasilce in druge službe znotraj enot zaščite in reševanja z natančnimi opisi gozdnih poti, terena, protipožarnih presek, električnih vodov in mnogo drugega na kar moramo biti pozorni pri gašenju požarov v naravi, iskalnih akcijah,…

Na delovnih točkah so gasilci obnovili znanje iz navezave orodji, gasilskih vozlov, uporabe visokotlačnih cevi in mediteran nahrbtnikov pri gašenje požarov v naravi (oprema v nahrbtnikih, podaljševanje cevi,…) in prenos ponesrečenca v koritastih nosilih iz višjih nadstropij z uporabo lestev.

Med vajo je bil tudi vzpostavljen štab po IPS – intervencijsko poveljniškega sistema, tako da so gasilci obnovili tudi poznavanje tega sistema, ki ga gasilci uporabljamo pri intervencijah večjega obsega. Na Krasu so take intervencije največkrat požari v naravi.