PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Operativne vaje – tehnično reševanje

V soboto 31. avgusta 2019 je poveljstvo PGD Komen pripravilo operativne vaje za celotno operativno enoto PGD Komen. Tematika tokratnih vaj je bilo posredovanje v prometnih nesrečah.
Vaje so se začele s pozdravom poveljnika, ki je zbrane gasilce razdelil v tri skupine. Gasilci so na treh delovnih točkah obnavljali znanja iz stabilizacije vozil v prometnih nesrečah z uporabo različnega orodja, uporabo hidravličnega orodja (razpiral, škarij) za izvlek ponesrečencev iz razbitin, iznos ponesrečencev z uporabo nosil in opreme prve pomoči, ki jo imamo v vozilih. Vaje smo zaključili z zaključno vajo prometne nesreče.
Na vsaki delovni točkah sta bila dva inštruktorja, ki sta ocenjevala delo gasilcev in po vsaki vaji izvedla kratko analizo dela.

Gasilci in gasilke PGD Komen na prometnih nesrečah sicer sodelujemo kot podporna enota poklicni gasilski enoti ZGRS Sežana.