PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Operativne vaje v mesecu oktobru

V soboto 29. oktobra 2022 so potekale vaje operativne enote na temo tehničnega reševanja.

Vaje so zajemale tri delovne točke: stabilizacija vozila in uporaba dvižnih blazin, uporaba orodja za tehnično reševanje v prometnih nesrečah in prva pomoč v prometnih nesrečah z iznosom poškodovanca.

Na točkah so gasilci obnovili znanje iz hitre stabilizacije vozil z različnimi orodji, zavarovanje kraja prometne nesreče, uporaba dvižnih blazin, zaščita zračnih blazin, izdelava odprtin za dostop do poškodovancev z orodjem za tehnično reševanje, iznos poškodovanca, fiksacija poškodovanega na zajemalna nosila, hitri iznos iz vozila itd.

Vaj se je udeležilo veliko število operativnih članov.